Масонска уметност


Масонска уметност на слици је из Bible Moralisée, око 1250. године, много пре почетка спекулативне масонерије раних 1700-их.

Овде видимо како Христ примењује шестар. Bible Moralisée је врста сликовнице у којој су библијске слике упарене са моралиним порукама за сваку слику. Свака слика је праћена са неколико редова текста на француском или на латинском који је преузет из Библије или другог библијског извора. Коришћен је као наставно средство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *