Legenda o zavojitim stepenicama

Pre nego što pređemo na ispitivanje onih važnijih mitoloških legendi koje se prikladno odnose na Majstorski stepen, mislim da neće biti neugodno ili neinstruktivno razmotriti jedinu koja je povezana sa stepenom Pomoćnika koja se odnosi na alegorijski uspon Zavojitih Stepenica ka Srednjoj Sobi i simboličko plaćanje zarada radnicima.

Ceremonija obilaska

Iako legenda o Zavojitim Stepenicama čini važnu tradiciju u Slobodnom Zidarstvu, jedina aluzija na nju u Svetom pismu nalazi se u jednom stihu u šestom poglavlju Prve knjige o Kraljevima, i to u sledećim rečima: “Vrata za srednju sobu bila su na desnoj strani kuće; i išli su uz krivudavu stepenicu do srednje sobe, i iz srednje sobe do treće.” Iz ovog oskudnog materijala izgrađena je alegorija koja, ako se pravilno posmatra u simboličkim odnosima, biće pronađena izuzetne lepote.

Prilikom istraživanja pravog značenja svakog masonskog simbola i alegorije, moramo se voditi jednim principom: čitav dizajn Slobodnog Zidarstva kao speculativne nauke je istraživanje božanske istine. Sve je podređeno ovom velikom cilju. Slobodni Zidar je, od trenutka svog iniciranja kao Učenika, pa do trenutka kada dobije potpuno ostvarenje masonske svetlosti, istraživač–radnik u kamenolomu i hramu–čija je nagrada istina. Sve ceremonije i tradicije reda teže ovom krajnjem dizajnu. Ako treba tražiti svetlost? To je intelektualna svetlost mudrosti i istine. Treba tražiti reč? Ta reč je simbol istine. Treba li tražiti gubitak nečega što je obećano? Taj gubitak je simboličan za neuspeh čoveka, u slabosti njegove prirode, da otkrije božansku istinu. Treba li postaviti zamenu za taj gubitak? To je alegorija koja nas uči da čovek u ovom svetu može samo približiti potpunoj koncepciji istine.

Stoga u spekulativnom Slobodnom Zidarstvu uvek postoji napredak, simbolizovan njegovim posebnim ceremonijama inicijacije. Postoji napredovanje od nižeg do višeg stanja–iz tame u svetlost–iz smrti u život–iz greške u istinu. Kandidat se uvek uspinje; nikada nije stacionaran; nikada ne ide unazad, već svaki korak koji preduzima dovodi ga do neke nove mentalne iluminacije–do saznanja neke uzvišenije doktrine. Nauk Božanskog Majstora je, u vezi s tim neprestanim napretkom, nauk Zidarstva–”Nijedan koji je stavio ruku na plug i gledao unazad, nije sposoban za kraljevstvo nebesko.” I slično tome, precept Pitagore: “Kada putujete, nemojte se okretati, jer ako to učinite, Pratioci će vas pratiti.”

Sada, ovaj princip masonskog simbolizma očigledan je na mnogim mestima u svakom stepenu. U onom od Učenika nalazimo ga razvijenog u teološkoj lestvici, koja, naslanjajući se na zemlju, naslanja vrh na nebo, tako učeći ideju uspona iz nižih u više sfere, kao cilj masonskog rada. U stepenu Majstora nalazimo ga prikazanog u svojoj najreligioznijoj formi, u povratku iz smrti u život–u promeni iz tmine groba do svetinje svetosti Božijeg prisustva. U svim stepenima nalazimo ga predstavljenog u ceremoniji obilaska(putovanja), u kojoj postoji postepena istraga i prolaz od inferiornog do superiornog oficira. I, na kraju, ista simbolička ideja prenosi se u stepenu Pomoćnika u legendi o Zavojitim Stepenicama.

Proučavanjem simbolike Zavojitih Stepenica, bićemo usmereni ka pravom objašnjenju putem referenci na njihovo poreklo, njihov broj, objekte koje podsećaju i na njihovo završavanje, ali pre svega razmatranjem velikog dizajna koji je bio nameran usponom po njima.

Koraci ovih Zavojitih Stepenica, kako smo obavešteni, počinju na portiku hrama; to jest, na samom njegovom ulazu. Ali ništa nije sigurnije u nauci o masonskom simbolizmu od toga da je hram predstavljao svet pročišćen I ispunjen Shekinah odnosno Božijim prisustvom. Profani svet je izvan hrama; svet iniciranih je unutar njegovih svetih zidova. Dakle, da uđete u hram, proći kroz portik, postati Zidar i rođen u svetlu, sve su sinonimi i zamenjivi izrazi. Ovde, dakle, počinje simbolika Zavojitih Stepenica.

Učenik, nakon što je ušao u portik hrama, započeo je svoj masonski život. Ali prvi stepen Slobodnog Zidarstva, poput manjih misterija drevnih sistema inicijacije, samo je priprema i pročišćavanje za nešto više. Učenik je dete u Zidarstvu. Nauke koje prima jednostavno su namenjene da očiste srce i pripreme primaoca za mentalnu iluminaciju koja će mu biti data u sledećim stepenima.

Samopoboljšanje

Kao Pomoćnik, on je napravio još jedan korak, a kako je stepen simbolizovao mladost, tako je ovde gde počinje intelektualno obrazovanje kandidata. I stoga, ovde, na mestu koje razdvaja Portik od Svetinje, gde detinjstvo završava i muškost počinje, on pronalazi pred sobom zavojite stepenice koje ga pozivaju, kao simbol discipline i instrukcije, da započne svoj masonski rad–da krene na ove slavne i teške istraživačke radnje, čiji je cilj da bude posedovanje božanske istine. Zavojite Stepenice počinju nakon što je kandidat prošao kroz Portik i između Jakin I Boaza, kao značajan simbol da mu se odmah postavlja kao zadatak da, čim pređe godine iracionalnog detinjstva i počne svoj ulazak u muški život, pred njim je težak zadatak samopoboljšanja. Ne može stajati mirno, ako želi biti dostojan svog zvanja; njegova sudbina kao besmrtnog bića zahteva da se uzdigne, korak po korak, dok ne dosegne vrh, gde ga čekaju blaga znanja.

Broj ovih koraka u svim sistemima je uvek bio neparan. Vitruvije primećuje, a slučajnost je bar čudna–da su se stari hramovi uvek uzdizali na neparan broj koraka; i on daje razlog za to, počevši s desnom nogom na dnu, da će hodočasnik naći istu nogu napred kada uđe u hram, što je smatrano srećnim predskazanjem. Ali činjenica je da su masoni simboliku brojeva pozajmili od Pitagore, u čijem sistemu filozofije ona igra važnu ulogu, i u kojem su neparni brojevi smatrani savršenijim od parnih. Stoga, u celokupnom masonskom sistemu, primetna je premoć neparnih brojeva; i dok su tri, pet, sedam, devet, petnaest i dvadeset sedam svi važni simboli, retko nalazimo referencu na dva, četiri, šest, osam ili deset. Neparni broj stepenica trebao je stoga simbolizovati ideju savršenstva, do kojeg je aspirant imao cilj da dođe.

Što se tiče posebnog broja stepenica, razlikovao se u različitim periodima. Pronađene su arhive iz prošlog veka u kojima je prikazano samo pet stepenica, a druge gde ih ima sedam. Preston-ova predavanja, korišćena u Engleskoj na početku ovog veka, navela su ukupan broj kao trideset i osam, podeljenih u serije od jednog, tri, pet, sedam, devet i jedanaest. Greška u stvaranju parnog broja, što je bilo kršenje Pitagorinog principa neparnih brojeva kao simbola savršenstva, ispravljena je u Hemming-ovim predavanjima, usvojenim na uniji dve Velike Lože Engleske, izbacivanjem jedanaest, što je bilo takođe neprihvatljivo zbog verskog tumačenja. U ovoj zemlji broj je još više smanjen na petnaest, podeljen u tri serije od tri, pet i sedam. Prateći ovu američku podelu objašnjavajući simboliku, iako, nakon svega, poseban broj stepenica ili specifičan način njihove podele u serije, neće na bilo koji način uticati na opštu simboliku cele legende.

Kandidat, dakle, u drugom stepenu Slobodnog Zidarstva, predstavlja čoveka koji kreće na put života, s velikim zadatkom ispred sebe–samopoboljšanje. Za vernu izvedbu ovog zadatka obećana mu je nagrada koja se sastoji u razvoju svih njegovih intelektualnih sposobnosti, moralnog i duhovnog uzdizanja karaktera i sticanja istine i znanja. Sada, dostizanje ove moralne i intelektualne situacije podrazumeva uzdizanje karaktera, uspon iz nižeg u viši život i prolazak kroz trud i teškoće rudimentarne nastave do punog uživanja mudrosti. To je stoga lepo simbolizovano Zavojitim Stepenicama; na čijem se dnu kandidat nalazi spreman da se uspinje na težak uzbrdici, dok na njegovom vrhu stoji “taj svetlucavi hijeroglif koji su videli samo Slobodni Zidari”, kao simbol božanske istine. Stoga je jedan ugledni pisac rekao da “ovi koraci, kao i svi masonski simboli, ilustruju disciplinu i doktrinu, kao i prirodne, matematičke i metafizičke nauke, i otvaraju nam prostrano polje moralnog i spekulativnog istraživanja.”

Adept, podstaknut ljubavlju prema vrlini i željom za znanjem, i istovremeno željan nagrade u obliku istine koja mu je postavljena pred oči, počinje uzaludni uspon. Na svakoj podeli zastaje kako bi iz simbolike ovih podela izvukao pouku.

Na prvom stepenu obaveštava se o posebnoj organizaciji reda u kojem je postao učenik. Međutim, informacije date ovde, ako se uzmu u doslovnom, literalnom smislu, su oskudne i nevredne njegovog truda. Činjenica je da rang oficira koji upravljaju i nazivi stepena koji čine instituciju ne mogu dati znanje koje prethodno neko nije imao. Stoga se moramo osloniti na simboličko značenje ovih aluzija za svaku vrednost koja može biti pridodata ovom delu ceremonije.

Referenca na organizaciju masonskog društva ima za cilj podsećanje učenika na sjedinjenje ljudi u društvu i razvoj društvenog stanja iz stanja prirode. Na taj način, već na samom početku svog putovanja, podseća se na blagoslove koje donosi civilizacija i na plodove vrline i znanja koji proizlaze iz tog stanja. Samo po sebi, Slobodno Zidarstvo je rezultat civilizacije; dok je, u zahvalnom uzvratu, postalo jedno od najvažnijih sredstava proširenja tog stanja čovečanstva.

Svi spomenici antike koje su razaranja vremena ostavila svedoče o tome da čim je čovek izašao iz divljeg stanja, odmah je počeo organizaciju verskih misterija i razdvajanje, kao nekom vrstom božanskog instinkta, svetog od profanog. Zatim je došlo do izuma arhitekture kao sredstva za obezbeđivanje udobnog stanovanja i neophodnog zaklona od neprilika i promenljivosti godišnjih doba, sa svim mehaničkim veštinama povezanim s tim; i, na kraju, geometrije, kao neophodne nauke koja omogućava zemljoradnicima da mere i obeležavaju granice svoje imovine. Sve ovo se smatra posebnim karakteristikama spekulativnog Zidarstva, koje se može smatrati tipom civilizacije, pri čemu je prvo u vezi sa svetovnim svetom, dok je potonje u vezi sa divljim stanjem. Dakle, odmah vidimo prikladnost simbolike koja počinje uspon aspiranta u kultivaciji znanja i potrazi za istinom, podsećanjem na uslove civilizacije i društvenog saveza čovečanstva kao neophodnih priprema za postizanje tih ciljeva. U aluzijama na oficire lože i stepene Slobodnog Zidarstva kao objašnjenje organizacije našeg sopstvenog društva, mi u našem simboličkom jeziku oblačimo istoriju organizacije društva.

Ceo krug ljudske nauke

Napredujući u svom napretku, kandidat je pozvan da razmotri još jedan niz instrukcija. Ljudska čula, kao odgovarajući kanali kroz koje dobijamo sve svoje ideje percepcije i koji stoga čine najvažnije izvore našeg znanja, ovde se spominju kao simbol intelektualnog uzgajanja. Arhitektura, kao najvažnija od umetnosti koje doprinose udobnosti čovečanstva, takođe se pominje ovde, ne samo zato što je tako tesno povezana s operativnim institutom Zidarstva, već i kao tip svih drugih korisnih umetnosti. Na drugom stpenu, u usponu zavojitim stepenicama, kandidat je stoga podsećan na neophodnost razvijanja praktičnih znanja.

Do sada su instrukcije koje je primio bile u vezi sa njegovim sopstvenim položajem u društvu kao člana velikog društvenog ugovora i sa sredstvima da, putem poznavanja umetnosti praktičnog života, postane neophodan i koristan član tog društva.

Ali njegov moto će biti “UVEK NAPRED”. Još uvek mora ići napred i dalje. Stepenice su još uvek ispred njega; njihov vrh još nije dosegnut, i još uvek treba tražiti dalje blaga mudrosti, ili nagrada neće biti dobijena, niti srednja odaja, mesto boravišta istine, biti dostignuta.

U trećem stepenu, stoga, kandidat dolazi do tačke u kojoj se objašnjava ceo krug ljudske nauke. Simboli, kako znamo, sami su proizvoljni i konvencionalni u značenju, i kompletan krug ljudske nauke mogao je jednako dobro biti simbolizovan bilo kojim drugim znakom ili nizom doktrina kao i sedam slobodnih umetnosti i nauka. Međutim, Zidarstvo je institucija iz davnih vremena; i ova selekcija slobodnih umetnosti i nauka kao simbola završetka ljudskog učenja jedan je od najozbiljnijih dokaza njegove antikviteta.

U sedmom veku i dugo nakon toga, krug obuke na koji je bilo ograničeno sva učenja najeminentnijih škola i najuglednijih filozofa bio je ograničen na ono što se tada nazivalo slobodnim umetnostima i naukama i sastojao se od dva dela, triviuma i kvadriviuma. Trivium je uključivao gramatiku, retoriku i logiku; kvadrivium je obuhvatao aritmetiku, geometriju, muziku i astronomiju.

“Ova sedam područja”, kaže Enfild, “smatrana su da uključuju univerzalno znanje. Onaj ko je bio vladar ovih područja smatrao se da nema potrebe za predavačem kako bi objasnio bilo koju knjigu ili rešio bilo koje pitanje koje spada u domen ljudskog razuma, jer mu je znanje triviuma obezbedilo ključ za sve jezike, a ono kvadriviuma otkrilo mu je tajne zakone prirode.”

U periodu, kaže isti pisac, kada su se malo učili triviumu, a vrlo malo proučavali kvadrivium, biti gospodar oba bilo je dovoljno da se upotpuni karakter filozofa. Stoga je očigledna prikladnost usvajanja sedam slobodnih umetnosti i nauka kao simbola završetka ljudskog učenja. Kandidat, dostigavši ovu tačku, sada je pretpostavljen da je završio zadatak na koji je stupio – dostigao je poslednji korak i sada je spreman da primi potpunu plodnost ljudskog učenja.

Do sada, dakle, možemo shvatiti pravu simboliku Zavojitih Stepenica. One predstavljaju napredovanje radoznalog uma kroz napore i trudove intelektualnog uzgajanja i proučavanje, i pripremno sticanje sveopšteg ljudskog znanja kao preliminarnog koraka ka postizanju božanske istine, koja se, valja napomenuti, uvek simbolizuje u Zidarstvu kroz REČ.

Ovde da se još jednom osvrnemo na simboliku brojeva, koja se prvi put stavlja na razmatranje masonskog studenta u legendi o Zavojitim Stepenicama. Teorija brojeva kao simbola određenih kvaliteta prvobitno je pozajmljena od masona iz škole Pitagore. Međutim, na sadašnjem mestu neće biti moguće razviti ovu doktrinu u celini, jer bi sama numerička simbolika Slobodnog Zidarstva predstavljala obimnu esejističku građu. Dovoljno je ukazati na činjenicu da je ukupan broj koraka, koji iznosi petnaest u američkom sistemu, značajan simbol. Naime, petnaest je bio sveti broj među Orijentalcima, jer su slova svetog imena JAH, יה, u njihovoj numeričkoj vrednosti, bila ekvivalentna broju petnaest; stoga je figura u kojoj su devet cifara raspoređene tako da čine petnaest bilo kojim putem kada se dodaju zajedno vertikalno, horizontalno ili dijagonalno, predstavljala jedan od njihovih najsvetijih talismana. Broj od petnaest koraka na Zavojnim stepenicama simbolizuje, dakle, ime Božje.

Ali, nismo još gotovi. Treba se setiti da je obećana nagrada za sav ovaj trudni uspon Zavojitim Stepenicama. Sada, kakva su primanja Spekulativnog Zidara? Nisu novac, ni žito, ni vino, ni ulje. Sve su to samo simboli. Njegova primanja su ISTINA, ili ono što se najbolje približava stepenu u koji je iniciran. Jedno od najlepših, ali istovremeno najtežih učenja u nauci masonske simbolike jeste da Zidar zauvek mora tražiti istinu, ali je nikada neće pronaći. Ova božanska istina, cilj svih njegovih truda, simbolizuje se REČJU, za koju svi znamo da može samo dobiti zamenu; i to je namenjeno da nauči ponižavajuću, ali neophodnu lekciju da se znanje o prirodi Boga i odnosu čoveka prema Njemu, koje čini božansku istinu, ne može steći u ovom životu. To se može postići tek kada nam se vrata groba otvore i omoguće nam ulazak u savršeniji život. “Srećan je čovek”, kaže otac lirike, “koji silazi ispod šupljeg zemljišta, video je ove tajne; on zna kraj, on zna poreklo života.”

Srednja odaja simbolizuje stoga ovaj život, gde se može dati samo simbol reči, gde se istina može dosegnuti samo aproksimacijom, a ipak gde treba naučiti da će ta istina sastojati u savršenom poznavanju V.A.S.S. To je nagrada za radoznalog Zidara; u tome se sastoje primanja Učenog Zidara; usmerava se ka istini, ali mora dalje putovati i uzdizati se još više da bi je dostigao.

Dakle, kao simbol i samo simbol, moramo proučiti ovu lepu legendu o Zavojitim Stepenicama. Ako pokušamo da je prihvatimo kao istorijsku činjenicu, apsurdnost njenih detalja gleda nas u lice i mudri će se čuditi našoj lakovernosti. Njegovi tvorci nisu imali želju da nas prevare našom ludošću; ali nudeći nam je kao veliki filozofski mit, nisu ni na trenutak pretpostavljali da bismo preskočili njene uzvišene moralne pouke kako bismo prihvatili alegoriju kao istorijski narativ, bez značenja i potpuno nespojiv sa zapisima iz Biblije, a suprotstavljena svim principima verovatnoće. Pretpostaviti da je osamdeset hiljada radnika sedmično plaćeno u uskim prostorijama hramskih odaja jednostavno je pretpostaviti apsurdnost. Ali, verovati da je cela ova slikovita predstava uspona Zavojitih Stepenica prema mestu gde se primaju zarade za rad, bila alegorija koja nas uči usponu uma iz neznanja, kroz sve napore studiranja i teškoće sticanja znanja, prihvatanje malo po malo, dodavanje nečega našem idejnom fondu pri svakom koraku, dok se, u srednjoj odaji života, – u potpunoj zrelosti čoveka, – postiže nagrada, a očišćen i uzdignut intelekt investiran je nagradom u vođenju kako tražiti Boga i Božju istinu, – verovati u to znači verovati i znati pravi dizajn Spekulativnog Zidarstva, jedini dizajn koji ga čini vrednim proučavanja dobrog ili mudrog čoveka.

Njegovi istorijski detalji su siromašni, ali njegovi simboli i alegorije su plodni poukama.

1 Comment

  1. Dragi Brate Milane, ti bar znaš da su ljudski organi limitirani: oko od infracrvene do ultraljubičaste svetlosti, uho od infrazvuka do iltrazvuka, … Misliš li i da je i ljudska svest ograničena? Da ne može dokučiti Boga ( Arhitektu univerzuma) niti razumeti bića na nižem intelektualnom nivou ( kokošku naprimer). Njen univerzum je ograničen na dvorište. Krtici na podzemlje. … A RAD TI JE ODLIČAN. NASTAVI DALJE. Br. pozz. Al. G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *