Arijevska svastika

Kao što je dobro poznato, Hitler je koristio svastiku kao simbol svoje nacističke partije. Hitler je pripadao okultnom društvu „Tule“ (Thule-Gesellschaft) koje je takođe koristilo svastiku. Osim toga, on je
bio i učenik okultiste Helene Petrovne Blavacki.

„Njena arijevska nauka se do 1914. godine proširila po Nemačkoj i Austriji. Prvi koji je upoznao Hitlera sa učenjima madam Blavacki bio je član unutrašnjeg kruga društva ‘Tul’, Ditrih Ekart (Dietrich Eckart). Hilter
je držao primerak njene knjige Tajna nauka (The Secret Doctrine) kraj kreveta i upravo je iz njenih spisa saznao značenje arijevske svastike. (Svastika je simbol sedmog zraka inicijacije, a Hitler je bio inicijat šestog zraka.)“

H. P. Blavacki kaže da svastika ima „čisto falusni karakter“. Ona takođe kaže: „Svastika, taj najsvetiji i najmističniji simbol u Indiji, odnosno ‘Jaina-krst’ kako ga sada zovu masoni… Ona je ‘Đavolov znak’, kako
saznajemo od indijskih misionara.“ „Nacistički simbol je postao popu laran kod satanista, gde predstavlja prirodu u kojoj nema sklada.“

Druidi su takođe koristili svastiku,ali to nije nikakvo iznenađenje, budući da mason ski pisac Viljem Hačinson (William Hutchinson) priznaje da „naš način podučavanja principa naše profesije (MASONERIJE) POTIČE OD DRUIDA… a naši glavni simboli potiču iz Egipta…“ Albert Čerčvord, još jedan mason, takođe piše o masonima kao „NAŠIM SADAŠNJIM DRUIDIMA“!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *