FILM: MIHAJLO PUPIN – Detinjstvo, Nauka, Srbija, Amerika

Već su dobro poznati polu izmišljeni polu istiniti odnosi među Teslom i Pupinom, ali je manje poznato kakav je odnos Pupin imao sa porodicom i okruženjem, posebno sa svojom majkom. Na pomen njenog imena (Olimpijada, Pijada) ustajao bi i stojeći dalje nastavio razgovor o njoj dok se tema ne bi promenila. Zašto je Mihajlo imao takvo poštovanje prema majci? Možda baš zbog njenog snoviđenja kojeg je Mihajlo opisao ovako: „Moja majka je verovala u čuda i govorila je učitelju da nada mnom bdi duh Svetog Save. Jednog dana je učitelju rekla, u mom prisustvu, da je u snu videla kako je Sveti Sava položio ruku na moju glavu i, okrenuvši se ka njoj, rekao: „Kćeri Pijada, škola u Idvoru uskoro će biti tesna za tvoga sina. Neka onda pođe u svet, gde će naći više duhovne hrane za svoju dušu željnu znanja.“

ZANIMLJIVE ČINJENICE O PUPINU

1. Doktorsku disertaciju odbranio je iz oblasti fizičke hemije, na temu „Osmotski pritisak i njegov odnos prema slobodnoj energiji“

2. Za vreme postdiplomskih studija u Berlinu, Pupin je organizovao pomen knezu Lazaru i kosovskim junacima, povodom petstogodišnjice Kosovskog boja.

3. Bio je najbolji lobista za važna pitanja Srbije kojeg je ona imala – privukao je najveće američke industrijalce da ulažu u Srbiju.

4. Dvadeset petoricu najboljih studenata završne godine Univerziteta Kolumbija slao je da svoj letnji raspust provedu noseći humanitarnu pomoć u ratom zahvaćenoj Srbiji. Šesnaestorica od njih su produžila svoj boravak ne želeći da se vrate kući.

5. Univerzitetska biblioteka u Beogradu danas postoji upravo zahvaljujući Pupinu. Pupin je pretplatio ovu instituciju na naučne časopise, kako bi naši studenti imali najbolje i najsavremenije izvore za učenje.

6. Zahvaljujući Pupinu, na Beogradski univerzitet stigla je prva enciklopedija Britanika.

7. Na Univerzitetu Kolumbija, na stogodišnjicu Pupinovog rođenja, uspostavljena je „Pupinova medalja“. Dodeljuje se u znak priznanja za izuzetne doprinose u oblasti inženjerstva, nauke i tehnologije. Prvi dobitnik Pupinove medalje bio je general-major Džon Medaris.

8. Jedan krater na Mesecu nosi Pupinovo ime, kao i jedan planetoid.

9. Za svoju autobiografiju “Sa pašnjaka do naučenjaka” dobio je Pulicerovu nagradu 1924. godine.

10. 1914. Pupin je oformio “Fond Pijade Aleksić-Pupin” pri SANU, u znak zahvalnosti majci Olimpijadi na podršci koju mu je tokom života pružala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *