Hermes, praotac svih Mudraca

Hermes Tri Puta Veliki (Tot Atlantiđanin) je bio najstariji Veliki Hijerofant starog Egipta. Isprva, on se zvao Hermanires, potomak Šema (Sem, Sim), a ovaj unuk Noje. Hermes je praotac svih Mudraca koji je pronašao stubove koji podigoše Lamehova deca – pre Potopa.

On je potom učio druge ljude Mudrosti koja je na njima bila zapisana. Hermes je mitska ličnost koja povezuje tradiciju rasa koje su odavno iščezle – sa ovom današnjom.

Mnogi ga poistovećuju sa Enohom.

Sedam je hermetičkih Zakona, i oni predstavljaju kosmičko otkrovenje, kojim čovek iskupljuje svoj duh – od ropstva materije.

Sveštenstvo starog Egipta negovalo je tradiciju Zanata zvanu Kraljevska umetnost koja predstavlja sveukupnost Doktrine Mudraca.

Kraljevska umetnost, koja čoveka čini Kraljem Prirode – koja je Mistični hram Filozofa.

Ove Doktrine nisu ništa drugo do Mudrosti nastale kontemplacijom čoveka nad Misterijama Prirode. Khem ili Stari Egipt bio je kolevka drevne Mudrosti i Misterija. Hiljade godina unazad Majstori starog Egipta pronikli su u skrivene Zakone Prirode. Majstori u kasnijim epohama, crpli su Znanja iz drevnog Izvora, i oni su to Znanja sprovodili u Delo.

Postoje Zakoni koji upravljaju evolucijom čoveka, i Mudraci se njima služe – ali im ne robuju. Ko razume ovu Mudrost – na putu je Korekcije – Ispravljanja. Čovek ima svoje mesto u Univerzalnoj hijerarhiji, i u isto vreme je i Materija i Duh.

On dobija pomoć od nebeskih bića viših u hijerarhiji od njega, ali je na Majstorima dužnost i obaveza, da pomognu onima koju su na nižoj hijerarhiji od njih – da se duhovno uzdignu i usavršavaju.

Kako postoji ’’vidljivi’’ usmerivači, tako postoje i oni ’’nevidljivi’’ – Prosvetljeni Majstori. Čovek je istinski srećan kada obitava u prisustvu Božanskog, u osećaju Jedinstva sa onim što je u njemu, oko njega i iznad njega – gde sija Večno Svetlo Mudrosti.

Pozdrav na Svim Tačkama Trougla .’.

Poštovanje Redu!

000.000.000. G.’.I.’.S.’.

Ankh! Wedja! Seneb!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *