Imhotep Prvosveštenik Heliopolisa

Veliki čovek za kojim Mudraci Svetlosti iz Memfisa žale i pamte ga, u Egiptu se zvao Imhotep, a Hiram Abif u Tiru, za Braću i Sestre Škotskog Drevnog i Prihvaćenog Obreda, Šrederovog rituala. Za Mudrace Svetlosti iz Memfisa Imhotep u ezoteričnom smislu predstavlja Znanje, tj. Gnozu koja je suštinski instrument za spasenje čoveka i njegovu besmrtnost. Imhotep je bio Prvosveštenik Heliopolisa i Vezir Faraona Netjerykheta/Zosera, vladara III dinastije i koji je sedeo na tronu drevnog Egipta oko 2650.g.p.n.e. Imhotep je vremenom mitologizovan i deifikovan. Možemo ga nazvati Leonardom te istorijske epohe. Imhotep je bio Glavni Posmatrač Neba, tj. Kraljevski Astronom. Uz to je bio proslavljeni Arhitekt i idejni planer piramidalnog kompleksa, koje je danas poznat kao Sakara.

Imhotep je svoj genij ovekovečio u kamenu. Bio je to njegov Opus Magnum arhitektonskog dostignuća tog doba. Imhotep je bio podučavan u hramu sveštenika Innua, gradu koji je u Starom zavetu poznat kao On. Arapi su ovaj grad Sunca nazivali Ain Shams, ’’Oko Sunca.’’ Imhotep je zahvaljujući svojoj darovitosti i sposobnostima vrlo brzo stekao titulu Our Mau, Glavnog Posmatrača, čija je funcija bila da posmatra noćno nebo i kretanje zvezda. Imhotepovo ime u prevodu znači ’’Onaj koji dolazi u miru’’. On je bio i sveštenik i Majstor Arhitekta. U drevnog gradu Onu je postojala možda i najstarija Škola Misterija, nastala u dobu pre gradnje prve stepenaste piramide u Sakari. Sveštenici Heliopolisa su zapravo bili Očevi prve Egipatske dinastije i tvorci Khema ili drevnog Egipta. Helipolis je bio kultni centar Egipatskog boga Ra Atuma, čiji je najstariji simbol bila mitska ptica bennu ili feniks. Sveštenici Heliopolisa nisu samo po sebi posmatrali izazeće Sunce, već Sunce koje izlazi za posebnom zvezdom, zvezdom Sirijus. Zvezda Sirijus ili Spd, na drevnom Egipatskom jeziku, je bila povezana sa Horusom, božanskim arhetipom kralja i Sotičkim ciklusom, tj. Velikom Godinom. Sva ova astronomska znanja su čuvana i generacijama prenošena od strane sveštenika Heliopolisa, koji će postati kraljevi savetnici; posebno, prilikom velikih građevinskih poduhvata i orijentacije monumenata prema stranama sveta i položajima posebnih zvezda i sazvežđa; kao što je slučaj sa piramidama na Giza platou, koje su zemaljski odraz zvezda Orionovog pojasa. Ta moćna i razrađena Nebeska Religija bila je usresređena na ponovno rođenje kraljeva među zvezdama. Sveštenici Helipolisa su preko Imhotepa osmislili projekat piramidalnih Starog Carstva, kao ’’zdanja za vaskrsenje’’ kraljeva. Njihova funcija je bila da kraljevo beživotno telo preobraze u ’’živu zvezdu’’ na Nebu. To je zapravo bio ’’kraljevski ritual uzdizanja’’, koje će u potonjim vekovima postati osnova Masonskog rituala ’’uzdizanja’’ na stepenu Majstora Masona.

Mudraci Svetlosti su taj ritual praktikovali hiljadama godina. Arhitekta biva ubijen, kao Oziris ili Hiram, da bi se kroz sina Horusa uzdigao i postao ’’živa plamteća zvezda’’. Simbol te regeneracije je ptica bennu ili feniks. To je simboličko Preporađanje kroz Gnozu. Najstarije predanje kaže da se ceo komples grada Ona ili Heliopolisa nazivao Men Nefer ili Memfis. Najstariji naziv oblasti je nazivan Hut-ka-Ptah ili Palata Ptahovog Ka. Ptah je znan kao Veliki Upravitelj Majstora, patron operativnih zidara drevnog Egipta. Za Mudrace Svetlosti iz Memfisa, on je Veliki Neimar Svemira. Ptahovo zemaljsko ’’telo’’ je bio sveti bik Apis, koji je na sebi imao posebne belege. Svaki će kralj drevnog Egipta biti nazivan ’’bikom’’. U nekropoli Sakare, gde je Imhotep podigao stepenastu piramidu, postoji i danas veliki plato ograđen zidom. Tamo se svake tridesete godine vladavine faraona obeležavao festival po imenu ’’sed’’. Kralj bi, da bi dokazao svoju muškost i snagu’’, trčao sa bikovima. Posebna zanimljivost je bila da je nakon uspešno optrčana tri kruga sa bikovima zavredio da ponosno nosi titulu ’’Slobodnog Čoveka’’. Imhotep i sveštenici Heliopolisa bili su Inicijati drevnih Misterija. U pomenutoj Sakari je postojala Škola Magova pod budnim okom i okriljem Mudraca Svetlosti, drevnih Astronoma. Ti su Adepti nosili posebne ceremonijalne odore napravljene od kože leoparda i ukrašene zvezdama. Takođe su nosili i poseban štap za merenja Merkhet. Štap u Masoneriji potiče od tih drevnih Sveštenika Astronoma, te koji danas, na ritualnom radu nosi i njime ’’otvara put’’ Braći i Sestrama, masonski Obrednik ili Ceremonijalni Majstor. Taj magični štap je trebalo da ima i posebnu dužinu, te koje simbole da ima na sebi i slično. Sva ta i mnoga druga astronomska i ezoterna znanja su Mudraci Svetlosti čuvali i prenosili na naredne naraštaje. Njihova dela i oni sami žive i danas.

Pozdrav na svim tačkama Trougla! .’.

Poštovanje Redu!

G.’.I.’.S.’. 000.000.000…

Stupor Mundi. 🌹🙏

1 Comment

  1. Још мало занимљивости:
    Ђосеровс степенаста пирамида, најстарија је важна камена грађевина у Египту, центар великог комплекса мртвачница у некрополи (Saqqara). Мало се зна о египатским краљевима у периоду Старог краљевства, али пирамиде које су створили биле су импресивне изјаве о њиховој моћи и богатству, као и о њиховој бесмртности. Прва од њих била је ова степенаста пирамида, коју је за Ђосера, другог краља 3. династије, дизајнирао првоименовани архитекта света Имхотеп, који је такође кључна фигура у историји медицине. Имхотеп је поменуту пирамиду дизајнирао око 27. века пре нове ере.
    Наставите са изузетним просветљењем!
    Поздрав на свим тачкама троугла! .’. 🐝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *