KNJIGA TOTA – zapisano u kamenu

Zvanična priča koju znamo o velikoj piramidi u Gizi je da je sagrađena u čast egipatskog faraona Keopsa, koji je vladao od 2606-2583 g.p.n.e. Međutim, egipatske piramide nikada nisu korišćene kao grobnice i izgrađene su mnogo pre pojave Keopsa. U stvari, sam bog Tot je bio graditelj i to je učinio oko 36000 g.p.n.e. On je šesnaest hiljada zemaljskih godina bio sveštenik, kralj i prorok Egipćana.

Njegovo ime Tot znači misao i vreme. On je Arhitekta naše stvarnosti, stvara naš dualni svet za koji znamo – svet nula i jedinica. Kada je došlo vreme da napusti Egipat, sagradio je veliku piramidu na ulazu u dvorane Amentija, koje su detaljno opisane u Smaragdnim tablicama. Za stražare je postavio najmudrije svog naroda, koji su kasnije postali sveštenici piramide i označili ga kao Boga mudrosti. Tablice koji su ostale u velikoj piramidi ima deset na broju.

Tablice su podeljene na 33 dela, i to su delovi izvorne mudrosti. Poslednje dve tablice su toliko velike i dalekosežne po svom značaju pa su Prosvetljeni Majstori odlučili da je zabranjeno podeliti ih profanima; koji bi, sasvim izvesno, tim znanjem uništili civlizaciju koju poznajemo. Čuvaju tajne koje mogu da dopru samo do onih koji se ozbiljno bave učenjem i traženjem mudrosti.

Prema legendama, Dvorane Amentija postaju Podzemlje ili Dvorane bogova, kroz koje duša prolazi nakon smrti da bi bila iskušana. Ovako je to predstavljeno profanima. Ali u stvarnosti postoji portal kroz koji su se oni koji su okončali život na zemlji teleportovani u druge univerzume, planete i stvarnosti. A entiteti ili čuvari kako ih zovu, uključujući i samog Anubisa, pomogli su im da lakše prođu kroz ‘’Ankh’’ ili simbol večnog života.

Mnoge slavne istorijske ličnosti su prenoćile u ‘’odaji Prosvetljenih Majstora’’ (znana kao kraljeva odaja), kao, na primer, Napoleon, koji nije mogao da podnese prisustvo entiteta ili Inteligencija koje čuvaju piramidu. Njegov pad sa istorijske scene počeo je tog jutra kada je u potpunom rastrojstvu izašao iz velike piramide. To govori da nije ‘’sve za svakoga’’, posebno ne za one prenaduvanog ega.

Velika piramida je služila kao hram za inicijaciju u misterije, i mnogi, poput Napoleona, nisu mogli da pređu na jedan viši nivo posvećenja, koji od Aspiranta zahteva susret za ‘’čuvarom praga’’. Posledice su strašne, ludilo, iznenadna smrt izazvana strahom ili samoubistvo. Ko uspe da ‘’položi prvi ispit savesti’’ njemu čuvar praga dozvoljava da prekorači prag i bude posvećen u velike misterije Amente.

Velika piramida je Knjiga Tota ‘’zapisana u kamenu’’ u kojoj su Prosvetljeni Majstori ugradili znanje i mudrost drevnog sveta. Ona je mapa i putokaz ka ‘’zvezdama i sazvežđima’’ sa kojih potiču Prosvetljeni Majstori koji su stvorili čoveka i prve civlizacije.

Prosvetljeni Majstori su besmrtni i Tot, jedan od njih, tri puta se inkarnirao među ljude pa su ga sveštenici starog Egipta nazvali ‘’Hermes Trismegistos – tri puta rođeni’’. U jednoj od tih inkarnacija je bio čuveni arhitekta i graditelj Zoserove piramide, Imhotep. Za slobodne zidare Obreda Memfis, Imhotep je arhitekta Hiram. Uzalud arheolozi tragaju za njegovom mumijom, jer je on vladao okultnim moćima: materijalizacije i dematerijalizacije; i mogao se pojaviti gde god je hteo na više mesta i u isto vreme. Tim moćima je vladao i Isus Hristos. Kao što je sarkofag u velikoj piramidi u Gizi prazan, tako je prazan i Hristov grob, jer uzalud traže ‘’živog među mrtvima’’. Zar Enoh i Ilija, osnivači Slobodnog zidarstva, za života nisu bili uzdignuti na Nebo?!

Kao kralj, sveštenik i prorok, Tot-Hermes je bio Prosvetljeni Majstor nad ‘’tri dela mudrosti’’ – alhemijom, magijom i astrologijom i gospodar u tri sveta: fizičkom, astralnom i duhovnom. Tot-Hermes je sa sveštenicima velike piramide bio utemeljitelj prve Škole misterija u starom Egiptu, koja je postala čuvar drevne mudrosti poreklom sa Atlantide. Tot je stoga poznat i kao Tot-Atlantiđanin. Drevne misterije Atlantide su bile izrezbarene na Smaragdnim tablicama. Smaragdne tablice su talisman moći.

Tot je sveštenike piramide podučio tajnama Svete geometrije, jer ona je osnov stvaranja, i njeno razumevanje je ključni korak u ubeđivanju našeg razuma u stvarnost Jednog Duha koji prožima Sve. Sveta geometrija je sadržana u ‘’desnom oku’’ Horusa. Inicijati su prvo morali da prođu dvanaestogodišnju obuku u Školi levog – Horusovog oka, emocionalnog tela. Totovi sveštenici su u svrhu inicijacija osnovali dvanaest hramova na posebnim lokacijama u Egiptu.

Oko 1330. g.p.n.e. na istorijsku scenu je zakoračila jedna posebna ličnost, koja je imala ‘’genetičko sećanje’’ na period vladavine Tota, njegovih mudraca i drevnog znanja. Zvao se Tut ili Tot-Mozes, brat faraona Ehnatona. Tut-Mozes je pomogao svome bratu Enatonu da obnove Školu misterija – Horusovog desnog oka i ono je postalo simbol Škole osnovane u Akhetatenu. Škola desnog oka je bila obuka za jedinstvenu svesnost.

Konačna Inicijacija se odvijala u velikoj piramidi u Gizi, i trajala je tri ipo dana. U odaji Prosvetjenih Majstora, Inicijati bi legli u sarkofag i sa drugo nivoa svesnosti prešli na treći nivo svesnosti. Inicijacijat je stepen po stepen napredovao u sticanju svesnosti, počevši sa posvećenjem u dvorani koja je isklesana ispod velike piramide, susretom sa ‘’crnim svetlom’’ koje se probijalo iz Amentija kroz središte Zemlje. Inicijat se potom kretao kroz hodnike do ‘’kraljičine odaje’’, a potom do ‘’kraljeve odaje’’ – odaje Prosvetljenih Majstora. Ležeći u sarkofagu, ‘’spirala bele svetlosti’’ je prolazila kroz pinealnu žlezdu. Inicijati su napuštali trodimenzionalni svet i doživljavali širenje svesnosti.

Nakon toga su ponovo morali da siđu do kraljičine odaje zbog uravnoteženja. Ono što su istraživači otkrili u sarkofagu odaje Prosvetljenih Majstora je bio misteriozni beli prah. Taj prah je ostao iza bezbroj Inicijata koji su prošli obuku u velikoj piramidi, jer kada je neko u dubokom stanju meditacije on luči određene hemikalije iz pituitarne žlezde koja se kristališe kao prah.

To je stanje kada Magičar doživljava krajnju realizaciju.

Tot je zajedno sa Prosvetljenim Majstorima sagradio ‘’Odaje zapisa’’, za koje se zna da postoje. Godinama unazad je izneto bezbroj teorija o tome gde je ‘’ulaz’’ u Odaje zapisa: da li je u desnom ramenu Sfinge? Levoj šapi Sfinge? Iza desnog uha Sfinge? Ono što se otkrilo jeste da postoji tunel ispod Sfinge koji navodno vodi do ‘’Ozirisovog groba’’, kao i to da su to tuneli koji vode do Amentija ili jednog ulaza u Agartu. Odaje velike piramide su napravljene prema dimenzijama odaja Agarte. Čak su i kameni blokovi pažljivo birani a koji su ugrađeni u veliku piramidu, doneti izdaleka, a neki čak i sa drugih planeta. Egipatske piramide su replika piramida na Marsu. Sfinga je replika čuvenog lica sa Marsa.

Odaje zapisa svakako čekaju nekog Indijana Džounsa koji bi ih otkrio, ali se još uvek nije pojavio neko dostojan. To što je tamo pohranjeno od Prosvetljenih Majstora su ‘’zapisi’’ na mnogo različitih dimenzionih nivoa, i oni imaju svoje čuvar ili Inteligencije; nalik Heruvimu koji je stajao ispred ulaza u Raj, sa isukanim plamenim mačem.

Sfinga je ‘’Heruvim’’, Kosmička Inteligencija koja je čuvar nekropole Giza platoa, i drevnog znanja s ‘’početka vremena’’, kada su zemljom hodali ‘’Šemsi’’ ili ‘’Šemsu-Hor’’ sledbenici Horusa koji su kultivisali prve ljude i bili čuvari Tajnog znanja iz pre-dinastičkog Egipta. Njihov neprijatelj je ‘’Bratstvo Zmije’’. I to je ona čuvena zmija ‘’Apep’’ sa kojom se Ra i faraoni bore u Ametniju, u bici opisanoj u Knjizi Mrtvih ili Knjizi Izlaska u Dan.

Faraon Ehnaton se borio protiv Bratstva Zmije kojim su upravljali sveštenici Amona iz Tebe. Bio je iz loze Šemsu-Hora pa je čak i fizički ličio na te prve ‘’bogove’’ koji su došli na Zemlju u veličanstvenim crnim barkama. ”Bogovi” su bili visoki i imali su plavu kožu. Otuda mnogobrojna božanstva raznih religija širom sveta imaju plavu kožu ili su pak ”lamoliki”. To najbolje znaju ”crvene” i ”crne” kape sa Tibeta.

Apep (Haos-Tama) će biti nadvladan od Ra (Maat-Red-Svetlost) jer može biti samo Jedan Ra!

Pozdrav na Svim Tačkama Trougla!

Poštovanje Redu!

Ankh! Wedja! Seneb!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *