Leonardo slikar Svete geometrije

Leonardo da Vinči (1452-1519) je bio italijanski slikar, arhitekta, inženjer i naučnik, i njegovo delo je ogromno. Bio je sin notara u službi Medičija, i na taj način se Leonardo povezao sa ’’Crnim Plemstvom’’.

Ušao je u Verokijev atelje 1469. godine, kao njegov student. Verokio je, inače, i to je malo poznato bio praktični Filozof, alhemičar; koji je gajio rozenkrojcerske ideje. Verokio je bio Leonardov ’’Superior’’, i na taj način ga je uključio u ’’ljiljanov krug’’.

Leonardo se 1482. godine nastanio u Milanu, gde je pravio planove za kanale. Briljantni slikar je naslikao čuvenu Tajnu večeru, u periodu između 1495-1497), u trpezariji samostana Santa Maria delle Grazie, u Milanu.

Na ovoj slici je, kao i na drugim delima, putem Svete geometrije utkao tajno učenje Ruže i Krsta. Sama kompozicija takođe sugeriše na ’’M’’(apu) do Templarskog blaga. Leonardo zatim odlazi u Veneciju, posećuje Rim i Firencu, gde je naslikao Mona Lizu, u periodu između 1503. i 1506. godine.

Takođe, i Mona Liza je slika koja je nadahnuta hermetičkim i Johanitskim idejama. Njegovo poštovanje spram Svetog Jovana Krstitelja bilo je ispoljeno u njegovim slikama posvećenim ovom svecu, tako dragom Templarima.

Godine 1513. naišao je na još jednog genija u Rimu, Rafaela. Između 1515. i 1517. godine Leonardo je odgovorio na poziv Fransoa, kako bi svojim izumima ratnih mašina pomogao vojsci Šarla de Monpezijea i Burbona.

Leonardo je, kao univerzalni naučnik i inovator, proučavao botaniku, geologiju, optiku, mehaniku, anatomiju…Kao što smo rekli, Leonarda su, preko Verokija privukle okultne nauke. Njima je bio vičan i Botičeli.

Mediči, zaglavni kamen Crnog Plemstva, u to vreme, posedovali su bogatu biblioteku sa hermetičkim delima, naročito retkih rukopisa iz Aleksandrijske biblioteke. Čuvena Katarina de Mediči je bila vrhunski Mag, i koju je astrologiji podučavao lično Nostradamus.

Leonardova ’’johanitska misao’’ ovekovečena je na njegovoj slici Bogorodica sa Svetim Jovanom Krstiteljem i Svetom Anom. Godine 1518. se preselio u château de Cloux, gde i umire; preselivši svoju dušu u Arkadiju.

Leonardo je takođe bio ”Jovan”, iz linije johanitskih velikih majstora, Jovan VIII.

Mona Lizin magičan pogled je pogled Sfinge, usmeren ka posmatraču, koji pokušava da reši njenu zagonetku.

Ona je ključ enigme.

Ruža u centru Ljiljanovog Kruga.

Ego fides in Rosa 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *