Minervina sova

Jedan od simbola Bavarskih Iluminata je bila Minervina sova. Minervina sova je simbolizovala Mudrost i bila je pozicionirana na vrhu otvorene knjige. Sova Minervala se nalazila na pomfletu Bavarskih Iluminata štampanom 1776. godine; godine formiranja Reda.

Sova je bila istaknuti simbol u nižim stepenima Reda i predstavljala je rimsku boginju Minervu i grčku boginju Atinu, koja je starim Egipćanima bila poznata kao Izida, a Sumeranima kao Ninhursag. Podsetimo se da je Red Bavarskih Iluminata bio podeljen u tri klase: Odgajalište, Slobodno zidarstvo i Misterije (Male i Velike).

Inicirani Iluminati su se zvali Braća Minervali i sastajali su se u Minervalskoj Akademiji. Bavarski Iluminati nisu nestali sa istorijske scene. Svoj prepoznatljiv pečat, ostavili su, možda i najviše, na tlu SAD, poput obrisa Minervalske sove u pogledu iznad Kapitola nacije. Godine 1776., kada su formirani Bavarski Iluminati, potpisana je i Američka Deklaracija o nezavisnosti. Presudnu ulogu u odnosima nove nacije koja se rađala i Reda Bavarskih Iluminata, imali su Bendžamin Frenklin i Tomas Džeferson.

Neki istraživači čak tvrde da se sova Minervala može naći skrivena u detaljima dolarske novčanice. Oni to vide kao dokaz da su Iluminati dovoljno aktivni i moćni da stave svoje simbole na američku valutu. Sova Minervala je takođe simbol i tajanstvenog društva zvanog Boemski Gaj iz San Franciska. Za članove ovog elitnog kluba sova je simbol znanja.

Za neke istraživače, Boemski Gaj, kao i društvo Lobanje i Kosti su izdanci starih Bavarskih Iluminata. Svakako, profani će u mnogim simbolima videti nešto u šta nisu dovoljno upućeni, ili blago rečeno: polu-informisani. Na primer, poznati simbol ‘’tačke u krugu’’ je bio glavni simbol Bavarskih Iluminata, tajna šifra koja je korišćena u svim komunikacijama između članova.

Tačka u krugu je Sunce koje zrači Znanjem, ili iluminacija, do spoljašnjih krugova. Mnogo zabune je stvoreno i oko famoznog ‘’svevidećeg oka’’. Jedno od najstarijih tumačenja značenja svevidećeg oka je koncept Božanstva, kao ideje o sveprisutnom Biću koje bdi nad nama; i to se više puta spominje u Bibliji. S druge strane, to je ‘’Oko Proviđenja’’.

Piramida je bila najistaknutiji simbol bavarskih Iluminata a činjenica da je uključena u veliki pečat SAD navela je mnoge da posumnjaju na uticaj Reda na dizajn pečata. Zvanično, piramida od trinaest stepenika označava snagu i trajanje, kao trinaest originalnih kolonija. Piramida je nezavršena i nedovršena, što znači da Veliko delo još uvek nije u potpunosti realizovano. Međutim, piramida je takođe predstavljala sam Red Bavarskih Iluminata sa kamenjem koje je ležalo ispred nje, što je predstavljalo ideju da rad Reda još nije završen.

Piramida je bila istaknuta karakteristika Minervalske Akademije. Moto od trinaest slova ‘’Annuit Coeptis’’ znači: ‘’Bog je favorizovao naše poduhvate’’. Zanimljivo je da su slova D i P viđena na piramidi Bavarskih Iluminata značila ‘’Deo Proximo’’, ili ‘’Blizak Bogu’’, što je blisko poređenje sa Annuit Coeptis. Godina na Latinskom MDCCLXXVI (1776) predstavlja godinu kada su formirani Bavarski Iluminati. Moto velikog pečata ‘’Novus ordo seclorum’’ je takođe tema mnogih kontraverzi. Zvanično je preveden kao ‘’Novi poredak vekova’’, ali ga mnogi još uvek vide kao ‘’Novi svetski poredak’’. Izraz je očigledno preuzet iz Ekloge rimskog pesnika Vergilija u kojoj dete silazi sa nebesa i započinje Novi poredak vekova.

Postoji čak polemika oko američkog orla, istaknutog simbola SAD. Istraživači su primetili da ptica predstavljena na prvoj verziji velikog pečata ima mnogo duži vrat i primetan čuperak na potiljku. Telo je mnogo tanje sa kraćim krilima.

Veruje se da je ptica prvobitno predstavljala Feniksa, grčku mitološku pticu koja se diže iz pepela svog prethodnika. Ideja je bila da su države koje čine SAD nastale iz pepela kolonizacije Starog sveta. To je i simbol smene starog i novog doba. Dakle, mitska ptica je u kasnijim verzijama zamenjena orlom.

Malo je poznato da je Bendžamin Frenklin, jedan od Očeva Osnivača, želeo da nacionalna ptica bude ćurka. U jednom od pisama upućenih svojoj kćerci, Bendžamin Frenklin je sugerisao da ćurka predstavlja izvornu, domorodačku Ameriku. Za njega je ćurka bila simbol hrabrosti i otpora Britanskoj Imperiji. Neki su pak istraživači povezali orla sa staroegipatskim bogom Amun Ra, mada je simbol starog Egipta bio i ostao soko, u liku boga Heru-Ura ili Horusa.

Ceo grad Vašington je prepun slobodnozidarskih simbola, počev od rasporeda ulica, statua i znakova Zodijaka koji se nalaze po celom gradu, što ukazuje na interesovanje za Astrologiju. Plan grada Vašingtona je dizajnirao slobodni zidar i arhitekta Pjer Šarl L’Enfante u obliku pentagrama, ili petokrake zvezde. Godine 1848. je u slobodnozidarskoj ceremoniji položen kamen temeljac Vašingtonskog spomenika, obeliska, poput onih koji su nekada bili posvećeni staroegipatskim bogovima.

U tom duhu, prosto, nema slučajnosti da nacionalno označen istorijski kvart, Old Town Alexandria, na reci Potomak, dobije ime po egipatskom gradu Aleksandrija, u kojoj je bila čuvena Škola Misterija i Biblioteka. Slobodnozidarski nacionalni spomenik posvećen Džordžu Vašingtonu je sagrađen 1932. godine, okrenut je ka Istoku i dizajniran prema modelu drevnog egipatskog svetionika u Aleksandriji.

Šta reći za Belu Kuću i veliki Obelisk, koje sugerišu na Al(hemijsko) venčanje, Zemlje i Neba, na sjedinjenje ženskog principa (Izidu) i muškog principa (Ozirisa), kteis i falus.

E Pluribus Unum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *