Obred Strogog Poslušanja

Ko je bio Carl Gotthelf, freiherr von Hund und Alten-Grotkau (Karl fon Hund), osnivač masonskog Obreda Strogog Poslušanja (ili Pokornosti)?

Po rečima njegovih biografa, fon Hund je poticao iz plemićke porodice, čiji su se preci borili u Krstaškim ratovima. Karl de Hund je rođen u Manui, jednom od njegovih feuda, 11. septembra 1722. Ostao je siroče sa četrnaest godina. Sa šesnaest je odlučio da se opredeli za celibat. Kada je napunio devetnaest, studije su ga odvele u Lajpcig. Iniciran je 20. marta 1742. u Frankfurtu na Majni. Postao je član Lože ’’Tri Čekića’’ u Naumburgu. 1773. nako što je posetio Ložu “Charlotte Aux Trois Oillets” i njen Kaptol u Majningenu, Hund se teško razboleo i preminuo. Sahranjen je u grobnici crkve Svetog Kilijana, tela umotanog u ogrtač Velikog Majstora sa krstom Reda. Na prstenu koji je sahranjen sa njim bio ne natpis N.V.I.O. Nulla vi invertitur ordo, Nikakvom silom Red neće biti zbačen. Karl Fon Hund je bio dobar čovek, opisan kao čovek srednje visine i diskretno elegantan u odevanju, lepog izgleda, gostoljubiv i velikodušan.

Dvadeset jednu godinu je služio Redu posvećeno i čestito, zanemarivši pritom svoje plemićko poreklo i status u društvu. Karl fon Hund je oko 1754. osnovao Obred Strogog Poslušanja. On je iniciran u misteriozni masonski Red Hrama u Parizu 1742. Od tada je tvrdio da je od ’’Nepoznatih Superiora’’ dobio tajno znanje. Obred Strogog Poslušanja je postao prilično popularan Obred, koji se proširo na mnoge druge evropske zemlje, kao što su Švajcarska, Holandija, Danska i Rusija. Strogo Poslušanje je imalo sedam stepena nudeći filozofiju napredovanja Masonima voljnim za više spoznaje.

Obred je bio templarski orijentisan, njegov viteški sadržaj i misterija koja je okruživala njegovo poreklo i danas zadivljuje masonske istoričare. Prema legendi Strogog Poslušanja jedan broj Vitezova Templara je pobegao od progona u Francuskoj 1311. i stigao u Škotsku, obučeni kao Masoni. Nastanjen u Škotskoj, Red je bio ’’pokriven’’ unutar Masonerije. Sada već zabranjeni Red je predvodio Maršal Pierre d’Aumont, koji je sa nekolicinom vitezova pobegao na Škotska ostrva prerušeni u Operativne Masone. Ostali su u Škotskoj pod velom i nastavili da postoje u tajnosti, iz generacije u generaciju; u seenci mitske Planine Heredom od Kilwinninga. Po učenju Strogog Poslušanja, Simbolička se Masonerija pojavila kao proizvod saveza između Vitezova Templara i drevne Škotske Masonerije. Tako niko nije mogao da bude posvećen u stepen Škotskog Majstora, osim ako nije i sam bio dete Reda. Red je bio poštovan u Škotskoj zbog tajnog Templarskog nasleđa i čini se da je odražavao viteške ideje predstavljene u govoru Viteza Remzija; te što se ogledalo u sugestiji Obreda o misterioznom jakobitskom izvoru.

Strogo Poslušanje je smatra prvim masonsko-viteškim Redom koje je izneolo priču sa templarskom reputacijom. Von Hund je kako smo rekli postao Mason u Parizu 1742. Takođe je i Kaptol Clermonata u tom gradu osnovan 1754. Kasnije im se priključuje i Voh Hund, te se veruje da je Strogo Poslušanje izveo iz Kaptola iz Clermonta, na koji je nadgradio sistem Observacije ili Poslušanja (Nadgledanja). Baron fon Hund nije mogao da pokaže bilo kakav opipljiv dokaz o ’’Neopoznatim Superiorima’’. U svojoj Istoriji Pruske Monarhije, Mirabo je pisao o zastupnicima Nepoznatih Superiora. tvrdio da se Nepoznati Superiori nalaze u Škotskoj, u gradu Aberdinu. Drugi izvori sugerišu da je njegov Superior bio ’’Vitez Crvenog Pera’’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *