Put ka besmrtnosti

Mudraca Svetlosti isprva podučavaju njegovoj Istinskoj Prirodi. Pokazuje mu se od kakve je ’’materije’’ sačinjen, kako bi postigao Samospoznaju i prepoznao ko je on zaista. Ta je faza u Alhemiji poznata kao Nigredo.

To je jedna od faza koju Alhemičari nazivaju Manji Rad ili Delo. Druga faza je Albedo. Mudrac Svetlosti kontemplira nad piramidom, koja potvrđuje poreklo duhovnosti Reda. Pesak vremena polako ’’curi’’, sugerišući Mudracu Svetlosti da pronađe svoje pravo ’’ja’’ izvan vremenskih ograničenja. Velike su duhovne nagrade na Putu Duhovnosti. Mudrac Svetlosti iz Memfisa zbacuje lance ograničenja njegove percepcije i negativnih atributa. Uz pomoć ’’alata’’ on se oslobađa okova. Uklanja ’’metale’’ jer oni zadržavaju Mudraca Svetlosti od njegovih duhovnih težnji.

Mudrac Svetlosti je Tragač Istinske Masonerije koja je prvo nastala među Mudracima Egipta. Mudrac Svetlosti stoji između Sunca i Meseca čije je sjedinjenje Božanski cilj Alhemije; dovesti ga u ravnotežu simbolizovanu Merkurom. Mudrac Svetlosti je obučen u belu odoru, simbol njegove čistoće ali i budućeg procesa samoočišćenja. On mora preduzeti Rad u tri stepena. On kreće da Traga za Bogom i preispituje samoga sebe. Njegovo Delo mora biti u Slavu Boga. Život je borba. Kraljevska Umetnost je borba između stvari kakve jesu i kakve Mudrac želi da budu. To je Put Alhemičara.

Naučiti upotrebu Prima Materia je Put ka besmrtnosti. Prima Materia je ’’Božanska Iskra’’ u svakom čoveku. Mudrac Svetlosti uči kako da je koristi. Prolazi kroz sedam operacija, procesa koji su Putovanje Mudraca kroz planetarne sfere. Da bi dostigao Savršenstvo treba se popeti na sedmostepenim lestvama. Kada se ’’probudi’’ Mudrac Svetlosti oktriva Istinsku Prirodu samoga sebe. To je Istinska Priroda ’’metala’’ u njemu i oko njega. Ključ Spoznaje je prepoznavanje Lepote Božanske Kreacije čiji je amblem Sunce. Akacija je simbol Prima Materia. Njen živi deo je neobrađen kamen. To je ono što se mora transformisati putem Filozofije putrefakcije ili truljenja; koji postaje Kamen Filozofa. Plamteća Zvezda Mudraca Svetlosti ima sedam krakova. Mudraca Svetlosti zna, da je Plamteća Zvezda sa sedam krakova amblem sedam Anđela koji okružuju Božji presto. Duhovni cilj Mudraca Svetlosti je da postane jedno sa njima. Sedam ’’zvezda’’ ili Anđela su sedam sila na koje se Mudrac Svetlosti treba ugledati i čiju pomoć i podršku traži.

Pozdrav na svim tačkama Trougla! .’.

Poštovanje Redu!

G.’.I.’.S.’. 000.000.000…

Stupor Mundi. 🌹🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *