Sirmijum centar ranohrišćanske crkve

Svetitelji Klaudije, Kastorije, Simpronijan i Nikostrat zajedno sa svojim učenikom Simplicijem, poznati su sirom sveta kao „ČETVORICA OVENČANIH“ (QUATTRO CORONATI) ili ČETIRI SVETA FRUŠKOGORŠKA MUČENIKA.

Njihova tela su (jos živa) posle odbijanja izrada paganskih skulptura za Dioklecijana u jednom fruškogorskom kamenolomu stavljena u olovne sanduke i bačena u reku Savu.

Njihov kult je veoma jak u zapadnoj Evropi, zaštitnici su mnogih gradova, kao i kamenorezačkih i klesarskih udruženja, a čak se i jedna masonska loža naziva njihovim imenom.

Njihova tela su gradjani Sirmijuma izvadili iz Save i sahranila u poseban martirijum ,ali kasnije ih je zbog avarske najezde gradski episkop Sebastijan (kasnije i sam svetitelj) preneo u Rim i položio u BASILICA SS QUATTRO CORONATI na Labikanovom putu gde se i danas nalaze.

Četiri Sveta fruškogorska učenika

Srem i Sirmijum su imali veliki značaj i u vreme prvih apostola jer su po nekim zapisima prva dva gradska episkopa bili učenici apostola Petra i Pavla: Tit i Epenet.

Po istoj legendi crkvu u Sirmijumu osnovao je lično Sveti apostol PETAR.

Značajno je istaći da je i istočnosremski, basijanski sveštenik imao titulu episkopa (EPISCOPUS BASSIANENSE) potvrdjenu i podelom episkopija u vreme vizantijskog cara Justinijana I u VI veku i to zbog toga sto je Justinijanov otac KSENTIES pre selidbe u mesto Taurisium bio basijaski sveštenik.

Spiskom mučenika ne završava se priča o uticaju sremske crkve u celokupnoj Hrišcanskoj istoriji.

U dokumenti Prvog Vaseljenskog sabora odrzanog 325. godine u Nikeji episkop Sirmijuma DOMNUS potpisan je kao DOMNUS METROPOLITANUS, dok je prvosveštenik grada Rima potpisan samo kao gradski episkop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *