Slobodno zidarstvo danas i sutra

Dana 22. meseca maja, 6024. G.I.S. u prostorijama VNLS-a, M.U.V.M. VNLS Bratislav Uraković  održao je predavanje na temu “Slobodno zidarstvo danas i sutra”. Moderator predavanja profesor Brat A.G.  nakon  predstavljanja predavača je na zanimljiv način u uvodnom delu objasnio istoriju Slobodnog zidarstva, posebno ističući povezanost sa Templarima i prve početke u Škotskoj, nastavak u Francuskoj i formiranje prvih loža u Englskoj. Poštovani predavač u prisustvu Braće i Sestara iz različitih obedijencija je na početku istakao da se Slobodno zidarstvo, kao i mnoge druge organizacije, suočava se s nizom izazova u budućnosti.

Izazovi budućnosti

Ove izazove je grupisao u nekoliko ključnih oblasti: demografski izazovi (starenje članstva, a spor priliv mladih, a što može dovesti  i do zatvaranja loža), regrutacija i zadržavanje (privlačenje novih članova, posebno među mlađom populacijom koja može da ima različite interese i prioritete, što može otežati njihovo uključivanje i zadržavanje u Slobodnom zidarstvu), percepcija i imidž u javnosti (Slobodno zidarstvo se često suočava s negativnim percepcijama i teorijama zavere koje mogu odvratiti potencijalne članove), transparentnost i komunikacija (povećanje transparentnosti i bolja komunikacija s javnošću mogu pomoći u borbi protiv pogrešnih predstava i unapređenju imidža Slobodnog zidarstva), modernizacija i prilagođavanje tehnologiji (implementacija digitalnih alata za komunikaciju, upravljanje članstvom i organizacija događaja su neophodni za modernizaciju loža), očuvanje tradicije i vrednosti (balans između tradicije i modernizacije, očuvanje osnovnih vrednosti i tradicija masonerije, dok se istovremeno prilagođava savremenom svetu, predstavlja stalan izazov), obrazovanje i podučavanje novih članova (obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja i učenja novih članova o istoriji, filozofiji i praksama Slobodnog zidarstva), finansijski izazovi (održavanje loža i infrastrukture, finansiranje i održavanje zgrada i drugih resursa može biti izazovno, posebno za lože s manjim brojem članova), filantropske aktivnosti (nastavak filantropskih aktivnosti i podrška zajednici, dok se istovremeno održava finansijska stabilnost organizacije), globalizacija i kulturne razlike (čuvanje Slobodnozidarske tajne predstavlja jedan od temeljnih principa Slobodnog zidarstva, i taj princip je prisutan od samih početaka, Slobodnozidarska tajna nije samo o simbolima, ritualima ili ložama, već o dubljim filozofskim i moralnim vrednostima koje organizacija prenosi svojim članovima).


U daljem izlaganju M.U.V.M.  govorio je o istoriji i značaju Slobodnozidarske tajne (Slobodnozidarska tajna nije samo fizička ili verbalna informacija, već i način čuvanja svetog poverenja među članovima, ona uključuje poverenje i obavezu da se čuva privatnost i integritet zajednice, kao i da se osigura da se znanje i mudrost Slobodnog zidarstva prenose samo onima koji su prošli kroz rituale inicijacije) , filozofskim i moralnim aspektima (proces inicijacije i progres kroz različite stepeni masonerije osmišljen je tako da vodi člana kroz lični put otkrivanja istine, mudrosti i samopoboljšanja, tajne rituale i simbole članovi koriste kao alate za meditaciju i introspekciju, što im pomaže da bolje razumeju sebe i svet oko sebe), savremeni izazovi i odgovori (Slobodni zidari se suočavaju s potrebom da balansiraju između tradicionalne prakse čuvanja tajne i potrebe za većom transparentnošću kako bi se borili protiv negativnih stereotipa i teorija zavere), digitalna sigurnost (lože moraju usvojiti napredne tehnologije za zaštitu podataka i komunikaciju među članovima, to uključuje korišćenje šifrovanih platformi za razmenu informacija, obuku članova o cyber sigurnosti i redovno ažuriranje sigurnosnih protokola), edukacija i podizanje svesti (kontinuirano obrazovanje o etičkim i moralnim obavezama pomaže u jačanju zajednice i očuvanju njenih vrednosti), transparentnost i javni imidž (otvoreni događaji, humanitarne akcije i edukativne kampanje mogu doprineti boljem razumevanju Slobodnog zidarstva u javnosti).U zaključku ovog dela predavnja, uvaženi predavač je istakao da je čuvanje Slobodnozidarske tajne složen i višeslojan proces koji zahteva posvećenost, mudrost i prilagodljivost. Iako su se izazovi promenili kroz vekove, osnovni principi ostaju isti, Slobodnozidarska tajna nije samo zaštita informacija, već i očuvanje duhovnog i moralnog nasleđa koje se prenosi kroz generacije a kroz kombinaciju tradicionalnih vrednosti i savremenih tehnika, Slobodni zidari mogu nastaviti da čuvaju svoje tajne dok istovremeno prilagođavaju svoju organizaciju potrebama i izazovima modernog sveta.Veštačka inteligencija

Završno izlaganje zanimljivog predavanja  bilo je posvećeno sada aktuelnoj temi u svetu, veštačkoj inteligenciji, a koja po predavaču ima potencijal da značajno doprinese razvoju Slobodnog zidarstva na nekoliko načina: efikasnije upravljanje članstvom (pomoć u automatizaciji rutinskih administrativnih zadataka kao što su ažuriranje baza podataka članova, upravljanje članarinama iorganizacija sastanaka), personalizovani pristup članovima (algoritmi mogu analizirati preferencije i interese članova, omogućavajući personalizovane preporuke za aktivnosti i događaje koji bi ih mogli interesovati), poboljšanje komunikacije i angažmana (Chatbotovi zasnovani na VI mogu pružiti podršku članovima), analiza društvenih mreža (VI može analizirati prisustvo i aktivnosti masona na društvenim mrežama kako bi identifikovala trendove i prilike za bolju komunikaciju i angažman), obrazovanje i podučavanje ( VI može pomoći u kreiranju interaktivnih i prilagođenih onlinekurseva za obrazovanje članova o istoriji, filozofiji i praksama masonerije), virtuelni mentori (VI sistemi mogu pružiti virtuelne mentorske programe, povezujući nove članove s iskusnijima na temelju interesa i potreba), organizacija i planiranje događaja (algoritmi VI mogu optimizovati raspored sastanaka i događaja kako bise maksimizirala poseta i angažman članova), analiza povratnih informacija (VI može analizirati povratne informacije s događaja kako bipomogla u planiranju budućih aktivnosti koje bolje odgovaraju interesima članova), povećanje transparentnosti i sigurnosti (napredni VI sistemi mogu poboljšati sigurnost i zaštitu podataka članova,koristeći tehnike za otkrivanje i prevenciju cyber napada).

U zaključnom delu predavanja posvećenom veštačkoj inteligenciji M.U.V.M. je prisutnima interaktivno uz pomoć projektora  ilustrovao navedeno primerima, shodno tome su gosti  postavljali pitanja na koja im je veštačka inteligencija odgovarala, a što je svim prisutnima bilo  atraktivno, zanimljivo i korisno.

U diskusiji posle predavanja istakle su se prisutne sestre koje su na nadahnuto i inspirativno, svaka na svoj način, prokomentarisale sve što smo te večeri i čuli i videli.

Predavanje M.U.V.M., posebno završni deo o veštačkoj inteligenciji i praktična prezentacije iste, za mnoge (pisca ovih redova posebno), izaziva i malo zabrinutosti, da ne kažem i straha, šta može da nam donese budućnost u kojoj je tehnologija napredovala do neslućenih granica i čak prevazišla doskorašnju naučnu fantastiku.

P.V.

5 Comments

  1. Bila je izuzetno prijatna atmosvera, jedva čekam sledeće predavanje Brata Nikice, mislim da bi vaš VM trebalo ovo predavanje da održi u svim centrima koje VNLS ima

  2. Био сам гост из друге обедијенције. Закључујем да сте веома озбиљна и професионална обедијенција и по предавању ВМ и по организацији, а и изгледу и сређености просторија. Долазим сигурно на следеће предавање изузетног Брата Никице, све похвале!

  3. ВМ је дао изузетан пресек стања у масонерији данас, верујем да су се препознала Браћа из свих обедијенција. Вештачка интелигенција је чудо, мораћу после овог текста да о томе више сазнам.

  4. A ko je taj “Nikica” koga svi očekuju na predavanju?

  5. M. U. V. M. Bratislav Uraković je zaista jedan predivan brat, sa svim osobinama koje treba da krase čoveka na takvom položaju. To je mnogo veća obaveza, nego što je privilegija i od njega se zaista ima šta naučiti, jer rezultati njegovog rada služe kao potpora svakoj reči koju izgovori. Ogromno je zadovoljstvo slušati ga.
    Brat Ogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *