Sposobnost stvaranja filozofskog Kamena

Život je radionica u kojoj se nalazi skrivena riznica, gde mudri uče da ispune svoju sudbinu snagom, hrabrošću i dostojanstvom. Sinovi i Kćeri Udovice, Izide, su duhovna deca Sirijusa. Rad na velikom delu je grandiozan poduhvat, nalik onom izgradnji piramida u antici. Bog je u svemu.

Svetlost dolazi sa Istoka a Inicijacija iz Egipta.

Praktična Alhemija u Drevnom i Izvornom Obredu Memfis Mizraim počinje 18 stepenom Viteza Ružinog Krsta. Više detalja i uputstava se dobija na 28 stepenu Viteza Sunca i konačno na 90 stepenu Vrhovnog Patrijarha – Velikog Suverenog Glavnog i Apsolutnog Glavešine Četvrte Serije; od Inicijata se očekuje da poznaje praktičnu filozofiju/alhemiju. Inicijat treba da praktično dokaže svoju sposobnost stvaranja filozofskog Kamena; ili bi bar ovaj cilj trebao biti delimično postignut.

To je i cilj Rozenkrojcera.

Alhemija Drevnog i Izvornog Obreda Memfis Mizraim fokusirana je na stvaranje Tela (Odeće) Slave, onog ’’tela-odeće’’ od svetlosti kakvo su imali Adam i Eva; pre nego što su dobili telesni omotač; kosti, meso i kožu.

Cilj i smisao rada u okviru Drevnog i Izvornog Obreda Memfis Mizraim je pronaći ’’izgubljenu svetlost’’ Raja.

Posvećenim radom na sebi, obradom svog ’’kamena’’, duhovnom i praktičnom alhemijom, lunarnim i solarnim radom, hermetički filozof može ’’da oslobodi’’ tu svetlost u sebi i da se ponovo poveže sa božanskim Izvorom.

Pozdrav na Svim Tačkama Trougla!

Poštovanje Redu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *