Tajna večera

Tajna večera Leonarda da Vinčija / Il Cenacolo or L’Ultima Cena u originalu/, remek delo koje je Leonardo crtao tri godine /1495-98/ na zidu u crkvi Santa Marija de la Gracija u Milanu, šest vekova je inspiracija poznatim i nepoznatim umetnicima širom sveta: od A. Direra,  Rembranta, Tintoreta do V.Blejka, S. Dalija, E. Vorhola, D. Hirsta do fotografa D. LaČapelija i E.Lebovic. Omiljena je tema i kao parodija umetnicima pop kulture: Tajna večera sa Simpsonovima, članovima TV serije Dr House, karakterima iz serije South Park, sa članovima iz kultnog serijala Star Wars, Sopranosovima, karakterima iz filma The Big Lebowski itd…

Original Tajne večere Leonarda da Vinčija pre i posle čišćenja

A.Direr, duborez, 1523.

Tintoreto,1592-94.

Rembrant, crtež, 1634.

V.Blejk, 1799.

S.Dali, 1955.

E. Vorhol, 1986.

D.Hirst, 1999.

D.LaČapeli,2012.

E.Lebovic,2012.

Neiscrpna inspiracija umetnicima pop kulture

The Simpsons

Dr House

South Park

Star Wars

Big Lebowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *