Templar je Plemeniti Putnik

Šta su Templari bili do Inicijati, i u jednom višem aspektu – mistici. Templari su se predali misticizmu i inicijaciji, kako bi stekli saznanje i došli do univerzalne istine. Inicijacijsko iskustvo je put prividnosti, da bi se došlo do iskustva nevidljivog. To je hodočašće koje vodi do Grala, kada vitez postaje jedno sa Gralom. Templari su putovali sa Zapada na Istok, u potrazi za Svetlom, Znanjem – Gralom. Otkrivši Gral, putovali su sa Istoka na Zapad, šireći Svetlo saznanja. Vitezu nikada nije bilo lako, jer je vodio dve bitke – jednu sa mačem, a drugu sa svojom savešću. Staza duhovnosti nije posuta ružinim laticama, već trnjem, i malo je onih koji su kroz ružićnak Filozofa prošli; a da na sebi nisu osetili ubod ili ogrebotinu. Put potrage za Gralom ima sekvence, ali ih Templar savlađuje Ključem – koji poseduje u sebi. Svaka etapa je osvešćujuća, jer vitezu osvetljava odnos prema svetu i Bogu. On počinje da zrači moralnom lepotom, postavši vitezov štit. Templar postaje svestan da nije u pitanju samo posedovanje Grala, već da ga pustolovina vodi do razumevanja Istine.

Templar je Plemeniti Putnik – jer Putovanje je čin Inicijacije. Ugledavši Svetlo na Istoku Templar je osetio kosmos – iskustvo kontakta sa iskonskom prirodom. Tempar je iza sebe ostavio tamu neznanja, stigavši do opažaja božanske Svetlosti. Templari su bili Vitezovi Istoka i Zapada, postavši most koji je spaja čoveka sa čovekom, omogućivši da dođe do razmene znanja među Inicijatima; i izmirenja među ljudima. Oni su dostojno nosili crveni krst – amblem istinskog Ružinog Krstaša. Krst je crven jer je to boja Vatre – kojom se obnavlja cela priroda. Kao što pelikan kida sebi grudi, da bi krvlju nahranio gladne ptiće, tako je i Ružin Krstaš požrtvovan do krajnjih granica. On je Dobri pastir, čista srca kao Jagnje Božje– Vitez dostojan da kuša hleb zajedništva i pije vino iz Grala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *