Tri zlata

Slobodno zidarstvo se smatra društvom sa tajnom, sa posebnim ceremonijama čiji je cilj očuvanje znanja i istine njihovih dužnosti; koje potiču još iz starog Egipta i mudraca škola misterija. Oni su skrivali svoja duhovna dostignuća od profanih ovivši misterije genijalno osmišljenim simbolima i hijeroglifima.

Iz peska Memfisa i obale Nila sistem je prenet na stare Grke, zatim Rimljane, Feničane i druge antičke narode. Stare gotičke konstitucije operativnih slobodnih zidara sačuvale su nukleus sistema škola misterija starog Egipta. Gnostici su učinili isto. Takođe i Templari i hermetički Filozofi, čiji su potomci savremeni – spekulativni slobodni zidari; koji još uvek čuvaju vatru drevnih misterija upaljenu u hramovima misterija Heliopolisa, Memifsa i Tebe.

Ali, znanje je starije i od staroegipatskih hijerofanata. Ono je prepotopsko, i škole misterije su od strane princa Mizraima (faraon Menes, Narmer), Nojevog unuka, ponovo probuđene, a sveti plamen znanja je iznova obasjao svet. Sveta delta je pronađena i neki novi hermetički Filozofi posvećeno rade u Slavu Velikog Neimara Svemira, prema principima moralne Geometrije, intelektualne Geometrije i nadasve nebeske ili Svete Geometrije.

Kao što Sveta delta ima ‘’tri tačke’’, tako postoje i ‘’tri zlata’’: astralno, elementarno i filozofsko. Kroz sedam hermetičkih prelaza ili ‘’faza’’, dostiže se mudrost – Prosvetljenih Majstora. I kao što su sedam slobodnih umetnosti i nauka, tako ova Uzvišena Mudrost stoji na sedam stubova – stubova vrlina. Jer broj 7 je broj harmonije nebeskih sfera, a simbolički je iskazuje Sveta Menora; amblem znanja, Svetog duha, sedam planeta, sedam metala…

Prosvetljeni Majstori iz davnina sačuvali su Univerzalni kosmički Ključ Misterija. Tajna je zapečaćena na njihovim ustima, i Feniks ju je sakrio pod svojim krilima, a Lagaški orao je u svojoj viziji kontemplira. Oni vidi daleko. Promatra onaj sirovi kamen prvog koraka čovečanstva, koje je uz pomoć Nebeskih Majstora krenulo da se kao glava Sfinge izdiže iz onog animalnog, ka Božanskom; kako bi postalo kubni kamen Majstorstva.

Majstori koji su dostigli potpuno ostvarenje, Samadi, ostavili su svoj hijerofantski pečat u velikoj piramidi na Giza platou, kraljevoj odaji; koja se u ono vreme starog Egipta zvala – Odaja Prosvetljenih Majstora.

To su Besmrtni Majstori koji su i dalje među ljudima i vrše svoju hijerofantsku misiju, edukacije i prosvećivanja novih naraštaja hermetičkih Filozofa. Pomenimo samo neke od njih: Imhotep, Solomon, Pitagora, Grof od Sen Žermena, Nikolas Flamel, Ramon Ljulj, Grof Kaljostro…

Sve ih je vodila Kosmička Inteligencija, koju hermetički Filozofi zovu Prvi Uzrok, a prvi nebeski princip je bio Red – Ordo ab chao. Drevna Sfinga, simbolički momunet Kosmičke Inteligencije, ćuti, nada Tajnom koja nadilazi vekove; nad trostrukom Tajnom – Tri puta Velikog Hermesa Trismegistusa.

Ali, da bi Aspirant uopšte stigao do odaje Prosvetljenih Majstora, u kome je ”prazan grob Velikog Hijerofanta”, mora proći Odaju Dvostruke Istine – Maat.

U Slavu Velikog Neimara Svemira!

U Ime Drevnog i Izvornog Slobodnog zidarstva!

Pozdrav na Svim Tačkama Trougla!

Pozdrav na četiri tačke Geometrije!

Poštovanje Redu!

Ankh! Wedja! Seneb!

000.000.000. G :. I :. S :.

EIAE

🌿
🌿
🌿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *