Valovov hram

Na Njujorškom Tajms skveru i Londonskom Trafalgar skveru su izrađene reprodukcije Valovog (Balovog) hrama iz Sirijskog grada Palmire. Zapravo je reč o reprodukciji svoda od skoro 50 stopa koji je stajao na Balovom hramu u Palmiri.

Po rečima onih koji su se zalagali da se podignu ove reprodukcije, reč je o svojevrsnom odavanju počasti 2000 godina staroj strukturu iz Sirijskog grada Palmira, a koju je uništila Islamska Država 2015. godine.

Bal (ba’al) je bio Kanansko i Mesopotamsko božanstvo povezan sa poljoprivredom. Verovalo se da je on ‘’davaoc života’’, pa je samim tim postao kultno božanstvo zemljoradnje. Zvali su ga i ‘’sinom Dagonovim’’, a bio je istovetan i bogu Hadadu, božanstvu oluja od kojeg je bila zavisna sezona kiša i navodnjavanje useva.

Semitska reč ‘’Baal’’ znači ‘’gospod’’ ili ‘’gospodar’’ i Kananci su verovali da Bal ima potpunu kontrolu nad prirodom i ljudima. Verovali su da je samo jedan bog superiorniji u odnosu na Bala, njegov otac El, ali je Bal ostao božanstvo zemlje. Balov suparnik je bilo božanstvo smrti zvano Mot.

Izraelski Bog Jehve (Jehova) osuđivao je obožavanje Bala i on je slao svoje proroke da upozore ljude na idolatriju. U dobro poznatoj priči iz Starog zaveta, kraljica Jezavelja (Jezebel), feničanska (Sidonska) supruga Izraelskog kralja Ahava, imala je 450 proroka Bala na svom dvoru.

Sveti Prorok Ilija ih je izazavao da se suoče i utvrde ko je pravi bog, na planini Karmel. Izazov je bio da se vidi koji će bog, Jahve ili Val spaliti žrtvu bika na oltaru. Jehve se pokazao kao pravi Bog, nakon što se odazvao na molitve Svetog Proroka Ilije.

Jezabel je pretrpela strašnu odmazdu Neba, tako što je bačena kroz prozor. Valovi proroci su uhvaćeni i pogubljeni na reci Kišon.

U Novom zavetu, u Knjizi Otkrovenja, Jezavelja je simbolički povezana sa lažnim prorocima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *