Veliko Delo Alhemičara

Samoostvarenje i prosvetljenje su oduvek bili cilj istraživanja Alhemičara. Transmutacija osnovnih metala u zlato je bila samo spoljašnji znak unutrašnje promene Alhemičara. Spoljašnja promena ili transformacija, ima svoj ekvivalent u unutrašnjoj prirodi Alhemičara.

Tako je ‘’gvozdeno stanje’’ jednako egu koji tek počinje da postaje svestan sebe u konfrontaciji sa okolinom. Taj ‘’gvozdeni ego’’ treba da se razvije i usavrši u harmoničnu ličnost sa višim mentalnim i duhovnim kvalitetima, čiji je amblem Sunce.

U tom smislu govorimo da Alhemičar iz ‘’gvozdenog kvaliteta’’ kroz praksu rada na sebi dolazi do ‘’zlatnog kvaliteta’’. Pravo ‘’delo’’ je unutrašnja Alhemija. Cilj te Alhemije nije samo puko ‘’pravljenje zlata’’ od prostih metala kao što je olovo, već pronalazak Univerzalnog Leka; onog leka koji transformiše telo, duh i dušu u jednakim, tj. srazmernim delovima.

Sva ona teška ili crna materija, koju simbolizuje olovo ili gvožđe treba da ‘’dobije svetlost’’ od alhemijskog Eliksira Života; i pretvoren u zdravlje, mladalački vitalan i dug život. Transformacija o kojoj govorimo je Veliko Delo Alhemičara.

Spoljašnji rad na pravljenju zlata je proces koji se odvija i unutar Alhemičara, pa je zlato Filozofa stoga simbol dostizanja unutrašnjeg kvaliteta i Alhemičar ‘’sija kao Sunce’’.

Ego fides in Rosa 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *