Vitezovi Templari su izmenili Evropu

Na osnovu znanja koja su sakupili u razmeni sa Mudracima Bliskog Istoka, Johanitima, Sufistima, Druzima… Vitezovi Templari su stekli neizmeru moć, onu, koja je mogla da uzdrma temelje ’’ crkvene dogme’’, ali i država. S takvim saznanjem Vitezovi Templari su u jednom duhovno-političko-ekonomskom smislu izmenili Zapadnu Evropu.

Kao prepreku duhovnom napretku ljudi uvideli su da je tada postojeći, feudalni sistem u mnogoj meri usporavao njihov razvoj, pa su želeli da ga promene novim državnim uređenjem, koji bi dao više slobode ljudima. Originalno učenje Isusa kojeg su Vitezovi Templari pronašli u mnogome je odudarao od ’’dogme’’ koja ljudima nije mogla da ponudi ništa drugo do slepe pokornosti. Dobro su znali da je ’’vera’’ jedno, a ’’gnoza’’ nešto sasvim drugo i da se do Istine može doći kroz direktno iskustvo; bez posrednika, u smislu sveštenstva.

Crkva i tadašnji francuski kralj Filip Lepi nisu želeli da Vitezovi Templari uspotave novu državu zasnovanu na liberalnim principima, onim istim, koje su propovedali Eseni iz duhovne struje zvane ’’Helenisti’’, a kojoj je pripadao i sam Isus. Ipak, Vitezovi Templari su širom Zapadne Evrope udarali temelje ’’novom poretku’’, smene kraljeva i smene doba. Postali su barjaktari Zore i vesnici Slobode koja se rađala na Orijentu, u vidu Slobodnog zidarstva.

Kroz Slobodno zidarstvo Vitezovi Templari su nastavili da sprovode svoj politički program, ali i kroz neke druge organizacije i Redove, kao što su Rozenkrojceri i Iluminati. Boje Vitezova Templara, Asasina, Rozenkrojcera, Iluminata su bela i crvena, po čemu su bili prepoznatljivi. I Rozenkrojceri i Iluminati su bili duhovni izdanci Vitezova Templara. S početka je bilo 13 kolonija prvobitnih Sjedinjenih Američkih Država, kao simbola 13 vladajućih porodica Iluminata. Ta prvobitna zastava je imala 13 zvezdica i 13 horizontalnih traka, kao što ih ima danas. Na zastavi je orao amblem ’’sumerskih krilatih bogova’’.

Još je Ser Frensis Bejkon u svom delu Nova Atlantida, koje je posthumno publikovano 1626. zapravo obznanio Plan Mudraca o stvaranju jedne nove Države, a čiji je koncept počivao na templarsko-rozenkrojcersko-slobodnozidarskoj viziji. To je duhovna ’’karika’’ koja je trebala da poveže čovečanstvo sa njegovim korenima u Atlantidi i Lemuriji; izgubljenim civilizacijama. Zašto se gušenje Vitezova Templara odigralo baš na petak 13? Postoji ’’pravi zodijak’’ koji ima 13 znakova. Trinaesti je Zmijonoša i on simblizuje reptilijanski genetski sastav. Takođe, 13 Apostol je bila žena, a ne samozvani 13 Apostol car Konstantin. To je žena od koje Crkva i danas zazire, a njeno ime je Marija Magdalena. Filip Lepi i papa Klement V su baš na taj datum želeli da kazne Vitezove Templara. Ali, Vitezovi Templari su se osvetili preko Francuske Buržoaske Revolucije. Plan su osmislili Bavarski Iluminati a u delo sproveli francuski Slobodni zidari.

To ne čudi, jer je slobodnozidarski obred Strogog Poslušanja, kao duhovni izdanak Vitezova Templara, najveći uticaj i imao u Nemačkoj. S obzirom da je plan o uspostavljanju templarske države na Jugu Francuske propao, Vitezovi Templari su se okrenuli državi koja su upravo rađala – Švajcarskoj. Oni su se direktno uključili u borbu za nezavisnost Švajcarske. U Švajcarskoj čak i danas postoje priče koje govore o beloruhim vitezovima koji su im pomogli da ostvare svoju nezavisnost od Svetog Rimskog Carstva. Švajcarska je gotovo preko noći stekla najbolju vojsku u Zapadnoj Evropi.

S obzirom da su Vitezovi Templari bili začetnici međunarodnog bankarskog sistema Švajcarska je postala idelana država iz koje su mogli da finansiraju svoje planove za budućnost Evrope. Švajcarska bi stogla mogla biti idelamo mesto da Vitezovi Templari prenesu svoje blago na sigurno. Mnogo pre Crnog plemstva iz Venecije i Đenove, u Švajcarskoj su se uzdigle jako moćne porodice. Sva materijalna moć Zapadne Evrope je i danas skocentrisana u Švajcarskoj. Da ne pominjemo duhovnu, počev od slobodnozidarske Lože Alpina i ’’Gnoma iz Ciriha” – bankara – Iluminata. Dovoljno je pogledati zastavu Švajcarske.

Postoji jedan grad u Švajcarskoj i on je glavni grad kantona Vale, leži duž reke Rone, a ime mu je Sion. Sion je rodno mesto Gralskog junaka, viteza Parsifala koji je povezan sa legendama o Svetom Gralu, a dobro se zna da su Vitezovi Templari bili čuvari Svetog Grala; a oni pak duhovno-političko čedo jednog moćnog Viteškog Reda.

Na drugoj strani, u Sjedinjem Američkim Država se pojavilo društvo Lobanje i Kosti. Ali je glavni centar Iluminata u Sjedinjem Američkim Državama ostao grad u kome se i dalje oglašava ’’Zvono Slobode’’, koje je najavilo uspostavljanje Novog Svetskog Poretka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *